2023 – Kiekjes van Koos

Fijne feestdagen en de beste wensen voor 2024 aan alle bewoners van de Binnenhoftoren.

Als je een liefhebber bent van het verleden en dan met name de Victoriaanse tijd, dan is het Dickensfestijn in Schiedam misschien wel iets voor u. Helaas is het dit jaar al geweest, maar op zaterdag 14-12-2024 is er weer een Dickensfestijn in het centrum van Schiedam.
De kleine boot schommelde vervaarlijk heen en weer toen ik ging staan om deze ijsvogel te fotograferen. Foto is gemaakt op het Tiszameer in Hongarije.

De boomkruiper haalt met zijn spitse omlaag gebogen snavel de insecten uit spleten van de boombast. Opname gemaakt bij het Ommoordse veld.

De kolibrievlinder zuigt met zijn lange roltong de nectar uit de bloemen. Opname gemaakt in Tiszagyenda, Hongarije.

In de wijktuin van Ommoord pikt de vuurgoudhaan de zaden uit de elzenproppen.

Het bundelmosklokje komt voor op dode stammen, stronken en takken van naald- en loofbomen. Dit paddenstoeltje is dodelijk giftig, het bevat namelijk het vergif amatoxine. Dit gif zit ook in de meest dodelijke groene knolamaniet. Het bundelmosklokje is een gevaarlijke dubbelganger van het eetbare stobbezwammetje. De kenmerken in het veld zijn zeer klein en een vergissing is snel gemaakt. Foto is gemaakt in de wijktuin van Ommoord.

Dit is een sporenprint van het bundelmosklokje. Een sporenprint kan een ondersteuning zijn in de determinatie van een paddenstoel. In dit geval de kleur bruin van de sporen. De sporenprint wordt vervaardigd door de steel dusdanig kort af te knippen, dat je de hoed van de paddenstoel met de lamellen naar onder op een stuk wit papier kan leggen. Na ongeveer 24 uur zijn er voldoende sporen op het papier gevallen en is de print gevormd.

Dit groepje anijschampignons trof ik aan in de wijktuin van Ommoord.

De geschubde inktzwam laat in een ouder stadium zien waar hij zijn naam aan te danken heeft. De inktdruppels bevatten de sporen waaruit nieuwe paddenstoelen kunnen ontstaan. Opname: Arboretum Trompenburg in Rotterdam.

Paddenstoelen zijn er in vele formaten. Voor deze blauwgrijze schorsmycena moet je wel even de macrolens op de camera monteren. De hoed van dit zwammetje varieert in doorsnee van 0,5 tot 1 cm. Opname in de wijktuin van Ommoord.
Ook de bruine rat heeft het naar zijn zin in de wijktuin van Ommoord.
Als de vliegenzwam verschijnt doet de herfst zijn intrede. Opname Arboretum Gimborn in Doorn.

De gele ringboleet komt alleen voor onder lariksbomen. Foto gemaakt in Doorn bij Arboretum Gimborn.

Draaihals (klein soort specht). Opname in Tiszagyenda, Hongarije
Grauwe vliegenvanger. Opname is gemaakt in Tiszagyenda, Hongarije.

Malachietvlinder. Foto in Diergaarde Blijdorp. Amazonica.

Atalanta op distel. Rottemeren.

Deze pyjamaschildwants trof ik aan op de braamstruiken in de wijktuin van Ommoord.

Het hart van de papaver. Rotterdam Arboretum Trompenburg.

Een filmpje ditmaal, van jonge ooievaars. Bekijk het hier.

Jacobsvlinder in het Waterloopbos bij Marknesse.

Rups van de jacobsvlinder in het Waterloopbos bij Marknesse.

Pa en ma grote bonte specht hebben het druk met het voeren van de jongen. Pa heeft een larve van de bladsprietkever (engerling) gevangen om deze aan de onverzadigbare jongen te voeren.

Als je in detail kijkt naar de uitlopende bloem van een distel zie je prachtige kleuren en patronen.

De kleur van de echte koekoeksbloem staat in mooi contrast tegen de onscherpe gele achtergrond van een veld met boterbloemen. Foto: Ommoordse veld.

De schapen op de kinderboerderij De Blijde Wei zijn weer geschoren.

De ooievaarsbek bloeit prachtig in de wijktuin van Ommoord.

Steenrode heidelibel. Foto: Waterloopbos bij Marknesse.

Een oranjetipje op koolzaad.

In de wijktuin in Ommoord kreeg Koos een winterkoninkje voor z’n camera en op een esdoorn zat een Vlaamse gaai.

De bruine kikker is een van de bekendste soorten kikkers en komt in grote delen van Europa voor. Het is een van de algemeenste kikkersoorten, ook in Nederland en België. Het portret van deze kikker heb ik gemaakt in het Nationaal Bomenmuseum Gimborn in Doorn.

De tjiftjaf logeert hier in de zomer en overwintert rond de Middellandse Zee. Hij kan als een kolibrie dwarrelen door het struikgewas. De tjiftjaf is in maart de eerste zangvogel die terugkeert in Nederland. Foto is gemaakt in het Hoge Bergse Bos.

Winterkoning zingt zijn hoogste lied in de wijktuin van Ommoord.

Deze mannetjesfazant is in het voorjaar weer mooi op kleur om de vrouwtjes te imponeren. Foto is gemaakt op het Ommoordse veld.

Als de sleedoorn bloeit, worden de bijen weer actief.

Hazen zijn over het algemeen in de nacht actief, behalve als het paartijd is; dan zijn ze tijdens de dag meer te zien. De rammelaars (mannetjes) zitten de moeren (vrouwtjes) dan achterna en kunnen daarbij snelheden halen van wel 65 km per uur. Deze hazen zaten in het grasveld achter de wijktuin.

Sijzen leven vooral van zaad uit bomen. Vanwege de snavelvorm is de vogel aangewezen op zaden van naaldbomen, els en berk. De sijs is niet in staat om zaden te bevrijden uit gesloten kegels. Ze moeten het hebben van rijp zaad. In deze tijd voorziet vooral de els de sijs van deze rijpe zaden. Gelukkig staan er een aantal elzen in onze wijktuin en kon ik deze prachtig gekleurde sijs fotograferen.

Op de kinderboerderij de Blijde Wei is een vogelobservatiehut gebouwd die uitkijkt over het Ommoordse Veld. Vanuit de hut zag ik deze biddende torenvalk en wist ik de vogel in actie vast te leggen.

De vuurgoudhaan is het kleinste vogeltje in Europa en komt het hele jaar in Nederland voor. Hij broedt in naaldbossen, maar ze zijn ook vaak te zien in tuinen en parken. Hij is net als de goudhaan niet schuw, maar verstopt zich vaak in het naaldhout. Deze trof ik aan in onze wijktuin.

Het hangt een beetje af van de tijd van het jaar hoe rood de borst van de vinkenman overkomt. Soms lijkt zijn borst zachtroze en soms ook, vooral in het voorjaar als de zon erop schijnt, veel roder. De vink komt in elk park en elke tuin van enig formaat zijn stuiterend liedje zingen. Deze trof ik aan in de wijktuin van Ommoord.

De koperwiek is geen broedvogel in Nederland, maar wel een talrijke doortrekker en wintergast. Eind september arriveren de eerste vogels en de laatste verlaten ons land eind april tot begin mei. Ze zijn afkomstig uit Scandinavië en West-Rusland. Deze heb ik gefotografeerd in de Wijktuin van Ommoord.

Paddenstoelen zijn niet alleen in de herfst te zien, ze zijn het hele jaar door te bewonderen. De vruchten van het fluweelpootje laten zich zien in de wintermaanden van november t/m maart op stronken en takken van loofbomen vaak in bundels groeiend. Deze foto is genomen in de wijktuin van Ommoord.