Algemene gedragsregels

Hieronder vindt u de gedragsregels die van kracht zijn in de Binnenhoftoren

Om prettig te wonen, heeft u meer nodig dan alleen een goede woning. Ook uw buren en de omgeving spelen daarbij een belangrijke rol. Bewoners kunnen er samen voor zorgen dat het fijn wonen en leven is in hun buurt. Ook voor u is hierin een belangrijke rol weggelegd.

Om de  Binnenhoftoren en de buurt leefbaar te houden, is een aantal regels opgesteld. Veel van die regels staan ook al in de algemene voorwaarden die u hebt ontvangen bij het ondertekenen van de huurovereenkomst. Daarnaast is er echter nog een aantal regels die net zo belangrijk zijn. Hieronder hebben we die voor u op een rij gezet. Lees ze s.v.p. goed door en houd u aan deze regels. Spreek andere bewoners erop aan als zij dit niet doen. Ook onze huismeester ziet toe op het naleven van deze regels.

De woonomgeving

 • Uw huisvuil graag aanbieden in een degelijke, goed gesloten vuilniszak. Zo voorkomt u lekkages en vervuiling, niet alleen van de gangen en de liften, maar ook van de containerruimte zelf.
 • Spoel vet NIET door de gootsteen of het toilet, maar deponeer het in een afsluitbare verpakking (melkpak of plastic fles met schroefdop) in een speciale bak in de containerruimte. Zo voorkomt u verstopping van de leidingen in ons gebouw.
 • Grofvuil wordt gratis opgehaald. Bel hiervoor de ROTEB op telefoonnummer 14010. U kunt het vervolgens in de containerruimte plaatsen onder vermelding van uw naam, huisnummer en afhaaldatum. Plaats op de afgesproken dag ’s ochtends vroeg (ROTEB begint al om 07.00 uur) uw grofvuil buiten op het trottoir bij een van de pilaren, tegen de straatkant.
 • Gooi geen afval, etensresten of sigarettenpeuken over uw balkon naar beneden. Ratten, muizen en ander ongedierte worden hierdoor aangetrokken.

Het woongebouw

 • Plaats geen vuilniszakken of ander vuil, een fiets, rolstoel, rollator of winkelwagentje in de gangen. Op last van de brandweer moeten de gangen rond de liften leeg blijven voor uw eigen veiligheid.
 • Zet geen planten, meubilair of andere zaken in de containerruimte of fietsenstalling.
 • Laat folders en kranten die u uit de brievenbus haalt en niet wilt lezen niet in de hal achter, maar deponeer ze gelijk in de papiercontainer.
 • Roken in de openbare ruimten is niet toegestaan.
 • Houd de liften niet onnodig lang vast, dit geeft ergernis bij anderen.
 • Boren is niet toegestaan na 20.00 uur en op zondag.
 • Kijk uit wie wordt binnengelaten. Zie de mededeling van de politie op de zuil in de entreehal over het toelaten van personen in dit gebouw. Laat ook geen onbekenden met u meelopen.
 • Afzuigkappen met motor mogen niet aangesloten worden op het mechanisch ventilatiesysteem.
 • Honden mogen niet loslopen op de gangen, in de liften, het trappenhuis of de entreehal. Doet uw hond per ongeluk zijn behoefte in een openbare ruimte, ruim het dan gelijk op.
 • Start brommers, scooters en andere vervoermiddelen buiten de fietsenstalling. Dit ter voorkoming van stank en geluidsoverlast.

Uw buren

 • Zet uw stereo en televisie op redelijk volume. Zorg dat uw buren geen last hebben van uw muziek, televisie of andere geluidsdragers. Gebruik eventueel een koptelefoon.
 • Ervaart u op de een of andere manier last van uw buren, ga dan met ze praten. Een goed gesprek lost meer op dan ruzie. Komt u er samen echt niet uit, neem dan contact op met de woonregisseur van SOR.