Als de bel het niet doet

Het komt helaas nog wel eens voor dat de bel of video-intercom het niet meer doet. Zoals we onlangs hebben aangekondigd, gaan we hierover in gesprek met SOR. Totdat er daadwerkelijk iets verandert, moeten we er nog even mee voort. Hieronder leest u hoe u bij een probleem eerst zelf kunt proberen de videofoon te resetten voordat u Niko belt. Dit resetten doet u als volgt:

Aan de achterkant van het scherm van de video-intercom, rechtsonder, zit een zwarte schakelaar, zie de afbeeldingen 1 en 2 hieronder. Om het scherm te resetten, dient u de schakelaar in te drukken én vast te houden tot het apparaat zich uitschakelt. Wanneer het apparaat uit is, drukt u de schakelaar weer 1x in om op te starten. Het duurt dan heel even voor het scherm weer is opgestart, u ziet verschillende beelden op het scherm langskomen.

Afbeelding 1 – de rode pijl wijst naar de plek waar aan de achterzijde de zwarte schakelaar zit
Afbeelding 2 – de zwarte schakelaar aan de achterkant, rood omcirkeld

Mocht dit geen succes hebben, dan kan als laatste optie de stekker van de domotica eruit getrokken worden. Deze bevindt zich in de meterkast, zie afbeelding 3. Wacht daarna ongeveer 1 minuut en doe dan de stekker weer in het stopcontact.

Als de video-intercom is uitgeschakeld op het moment dat u de stekker eruit trekt, zet deze dan weer aan met de zwarte schakelaar, zie uitleg hierboven. Als de intercom op dat moment niet is uitgeschakeld, dan hoeft deze ook niet opnieuw te worden aangezet. Is het probleem hiermee ook niet opgelost, zoek dan contact met de firma Niko: 088–0159651.

Afbeelding 3 – stekker domotica (rood omcirkeld) in meterkast