Bewonerscommissie

Over de bewonerscommissie
Onze commissie bestaat uit vijf bewoners die uit uw midden zijn gekozen. Tijdens de bewonersvergadering van 29 maart 2023 waren er geen aftredende commissieleden, dus we gaan dit jaar in dezelfde opstelling verder. 

Happy hour 25.3.2022

De bewonerscommissie organiseert, met de zeer gewaardeerde hulp van vrijwilligers (allen medebewoners), het hele jaar door diverse activiteiten. Op die manier hopen wij het onderlinge contact tussen bewoners te bevorderen en zo bij te dragen aan de leefbaarheid binnen onze kleine gemeenschap. Ook hebben wij regelmatig contact met onze verhuurder, SOR, over allerlei zaken die de Binnenhoftoren betreffen. SOR ondersteunt ons bij onze inzet voor een prettig en veilig leefklimaat.

U kunt bij ons terecht voor zaken die direct betrekking hebben op het gebouw, het leefklimaat in de toren en de bevordering ervan. Voor andere zaken, zoals defecten of reparaties, dient u rechtstreeks contact op te nemen met SOR of de bedrijven die zij daarvoor hebben aangewezen.

Behalve wekelijkse en maandelijkse activiteiten organiseren wij ook jaarlijkse bijeenkomsten, zoals de nieuwjaarsreceptie en in maart/april de bewonersvergadering. Tijdens deze laatste bijeenkomst doen wij aan de bewoners verslag over het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar het komende jaar.

Op 29 maart 2023 vond onze bewonersvergadering over 2022 plaats. De notulen van deze bijeenkomst heeft u in april 2023 ontvangen. 

Gedurende het jaar proberen wij u zo veel mogelijk op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in de Binnenhoftoren. Dat doen we vooral d.m.v. berichten in de liften en in de vitrine naast de liften. Soms zelfs in uw digitale mailbox of in uw brievenbus. Daarnaast ontvangt u enkele keren per jaar onze nieuwsbrief BHT-NIEUWS. Last but not least informeren we u natuurlijk via deze website, die we hebben gelanceerd op vrijdag 25 september 2020. Hier kunt u veel informatie vinden.