Jaarvergadering

Eenmaal per jaar nodigt de Bewonerscommissie alle bewoners uit voor de jaarlijkse bewonersvergadering. Tijdens deze bijeenkomst legt de commissie verantwoording af over het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar het komende jaar. Dit is ook het moment waarop nieuwe commissieleden worden gekozen als er aftredende leden zijn.

Op woensdag 29 maart 2023 vond onze bewonersvergadering over 2022 plaats. De notulen zijn in april aan u toegestuurd.

De bewonersvergadering over het jaar 2023 zal plaatsvinden op woensdag 27 maart 2024 vanaf 19.30 uur.