Bouwplannen Binnenhof

Op woensdagavond 14 juli jl. vond een informatiebijeenkomst plaats om omwonenden en belangstellenden te informeren over de plannen voor uitbreiding van winkelcentrum Binnenhof met o.a. twee woontorens. De bijeenkomst was georganiseerd door Certitudo Capital (eigenaar van wc Binnenhof) met medewerking van de gemeente Rotterdam. Er kon alleen worden deelgenomen via livestream. De fysieke bijeenkomst in de Romeynshof werd afgelast i.v.m. de sterk toegenomen coronabesmettingen.

De bijeenkomst verliep nogal rommelig. Er waren duidelijk problemen met de techniek. Helaas viel na zo’n tien minuten het geluid weg. De presentatie van de vertegenwoordiger van de gemeente Rotterdam ging daardoor vrijwel geheel verloren. De storing duurde zo’n 15-20 minuten, waardoor sommige deelnemers afhaakten, terwijl anderen hun mening via de chatfunctie niet onder stoelen of banken staken.

Nadat de storing was verholpen, waren er nog presentaties van een medewerker van Certitudo Capital en van iemand van West 8 (een ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur) die inging op de voorgestelde aanpassingen en waarom tot deze keuzes was gekomen.

Het ontwerp
De bedoeling is enerzijds het winkelcentrum aantrekkelijker te maken door uitbreiding met meer/andere winkels en door de zogenaamde zichtlijnen te veranderen. Anderzijds – om tegemoet te komen aan de toenemende behoefte aan woningen – is in het plan de bouw van twee woontorens opgenomen: de Pleintoren en de Parktoren. De Pleintoren (ca. 20 etages) zal ongeveer westelijk van restaurant Exodus worden gebouwd (dus niet ter hoogte van Otto Hahn zoals eerder vermeld), met zicht op het plein. De Parktoren (ca. 22 etages) is gepland aan de achterzijde van het winkelcentrum met zicht op wat de presentatoren het ‘plantsoen’ noemden. Dit stukje groen zal in het plan worden uitgebreid. Supermarkt Aldi wordt in deze opzet iets opgeschoven en komt te liggen naast een nieuwe (extra) ingang van het winkelcentrum aan het plein.

Op de beelden hierboven, afbeeldingen die we tijdens de presentatie op ons beeldscherm zagen, krijgt u enigszins een beeld van de plannen en de opzet. Op het eerste beeld ziet u de positie van de woontorens (de twee bijna vierkante roze vlakjes zonder naam) ten opzichte van de gebouwen eromheen. Onderin beeld in het midden ziet u de Binnenhoftoren. Recht daartegenover op zo’n 36 meter afstand is de Pleintoren gepland. Tamelijk ‘in your face’ dus.

Op het volgende beeld ziet u met name op plaatje 1 hoe dicht die twee torens op elkaar komen te staan: helemaal links de Binnenhoftoren en meteen rechts daarvan de nieuwe Pleintoren. Op plaatje 3 ziet u de BHT rechts, in het midden de Pleintoren en links de Parktoren.

Op de volgende afbeelding ziet u een overzicht van de ‘mobiliteit’ zoals die is voorzien. Dus de bewegingen van voetgangers, fietsers, auto’s en laden/lossen.

Afbeelding nr. 4 geeft aan hoe Certitudo Capital het hele traject van overleg en afstemming met belanghebbenden/omwonenden ziet. De informatiebijeenkomst van 14/7 was de aftrap. Daarna (in het 3e kwartaal 2021) zijn sessies in kleinere themagroepen (met zo’n 20 personen) ingepland om te praten over specifieke onderwerpen (mobiliteit, verkeer, openbare ruimte). Deelnemers konden zich tijdens de bijeenkomst gisteren hiervoor aanmelden. In het 4e kwartaal volgt dan weer een informatiebijeenkomst met een terugkoppeling vanuit de themagroepen, een update van de planvorming en een toelichting op de nota van uitgangspunten. Vervolgens is in het 2e kwartaal van 2022 opnieuw een informatiebijeenkomst gepland met een toelichting op de definitieve plannen en uitvoering tijdens de bouw.

Afbeelding nr. 5 ten slotte, laat globaal de planning zien. Te beginnen met het voorlopig ontwerp (nu), het definitief ontwerp (Q3/4 2021 – Q1/2 2022), de ruimtelijke procedure (Q1/2 2022 – Q3/4 2022) en de realisatie (Q3/4 2022 doorlopend naar 2023 en eindigend in 2026).

Het is al met al niet niks. Op dit moment bevindt het proces zich in een fase waarin het voorlopig ontwerp wordt gepresenteerd en toegelicht aan belanghebbenden en omwonenden en waarin het contact wordt gezocht om erover van gedachten te wisselen. Op het moment dat het plan definitief wordt en de ‘procedurefase’ start, is pas echte inspraak mogelijk.

Alle bovenstaande informatie is gebaseerd op onze eigen waarneming tijdens de informatiesessie en geeft dus de eigen indruk van uw redacteur weer. Wij hebben inmiddels Certitudo Capital benaderd met het verzoek de presentaties te mogen ontvangen, zodat wij die kunnen delen met u. Wij begrepen dat het hun intentie is een van de komende dagen een weergave hiervan naar alle deelnemers van de bijeenkomst te zenden en deze ook te plaatsen op de site die zij speciaal voor dit project hebben gelanceerd. Zodra die weergave beschikbaar is, zullen wij hierop terugkomen en een link plaatsen, zodat u er ook via onze site kennis van kunt nemen. Op hun site zal de projectorganisatie in een later stadium eveneens de antwoorden plaatsen op een aantal vragen die gisteravond via de chat werden gesteld. Ook daaraan zullen wij nog aandacht besteden.

15.7.2021

3 gedachten aan “Bouwplannen Binnenhof”

  1. Het zou handig zijn als er een plattegrond komt met de bestaande situatie en de nieuw situatie op A4 formaat. Dan kan je tenminste een goede vergelijking maken. Realiseerbaar??? Nu wordt er gesproken over Otto Hahn, maar daar komt die toren niet. Hij staat op het plein westelijk van het restaurant Exodus.

    1. Je hebt gelijk Paul. Op de tekening van afbeelding 1 kun je inderdaad zien dat de Pleintoren verder naar links komt te staan en daardoor ook meer tegenover onze toren. Dank voor de aanvulling.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.