Donorwet

Op 10 februari jl. vond in onze recreatieruimte een informatiebijeenkomst plaats over de nieuwe donorwet die vanaf 1 juli jl. in werking is getreden. Een aantal van u heeft deze bijeenkomst bijgewoond. De bijeenkomst werd verzorgd door Remedica i.s.m. het ministerie van VWS en de Nederlandse Transplantatiestichting.

Onlangs ontvingen wij van Remedica onderstaand bericht met daarbij twee voorlichtingsvideo’s over deze donorwet, met het verzoek dit met u te delen.

Bericht Remedica
Afgelopen voorjaar organiseerden wij een bijeenkomst over de nieuwe donorwet die op 1 juli jl. is ingegaan. Een onderwerp dat ons allemaal aangaat, omdat we onze keuze moeten vastleggen. Daarom is het belangrijk dat u voldoende weet over de wet en de betekenis ervan voor u, en over orgaan- en weefseldonatie.

 Namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bieden wij u twee video’s aan. Die vatten de belangrijkste informatie uit de bijeenkomst nog eens samen en geven antwoord op een aantal veelgestelde vragen van senioren over orgaan- en weefseldonatie en de nieuwe donorwet.

Video 1: De nieuwe donorwet, wat betekent dat voor u?
De eerste video laat zien wat de nieuwe donorwet inhoudt en wat deze voor u betekent. De video gaat in op de keuzes die u kunt maken en hoe u deze vastlegt in het Donorregister. Klik hier voor Video 1.

Video 2: Orgaan- en weefseldonatie, wat betekent dat?
De tweede video legt uit wat het betekent om na uw dood organen of weefsels te doneren. U ziet hoe de procedure verloopt en welke organen en weefsels u kunt doneren. De video gaat in op veelvoorkomende vragen. En een ontvanger van een donorhart en een nabestaande van een donor doen hun verhaal. Klik hier voor Video 2.

Hebt u nog geen keuze vastgelegd in het Donorregister? Dan ontvangt u tussen september 2020 en maart 2021 een brief van het ministerie van VWS met de oproep om uw keuze vast te leggen. We hopen dat u na het bekijken van de video’s voldoende geïnformeerd bent om een keuze te kunnen maken. Voor hulp bij het invullen van uw keuze in het Donorregister bent u welkom bij de bibliotheek bij u in de buurt.

11.11.20