Een andere kijk op het Ommoordse Veld

Als u weleens door het Ommoordse Veld wandelt, zal de Beleveniswijzer* u zeker interesseren. Hierin is in kaart gebracht wat er zoal te vertellen valt over het Ommoordse Veld en wat daarvan ook daadwerkelijk te zien is. De informatie is gekoppeld aan een wandeling.

De Beleveniswijzer geeft informatie over het waterbeheer, met onder andere een hoogtekaart, uitleg over onderwerpen als het grondwaterpeil, de waterwegen, dijken en doorbraken, bruggen en stuwtjes, en nog veel meer. Het waterbeheer is het eerste onderwerp dat wordt belicht. Het is de bedoeling dat later ook flora & fauna en de cultuurhistorische achtergrond aan de beurt komen.

Het was de bedoeling deze Beleveniswijzer met enig ceremonieel te lanceren, maar helaas stak corona daar een stokje voor. De initiatiefnemers hopen dat dit later nog wel mogelijk zal zijn. Zij zeggen daarover: “Wij hadden eind oktober de beleveniswijzer officieel willen ‘lanceren’, maar dat kon niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Nu hebben wij de beleveniswijzer online gezet. Juist in deze tijd wandelen heel veel mensen in het Ommoordse Veld en dit geeft een extra dimensie aan de wandeling. De gebiedscommissie Prins Alexander heeft het maken van deze beleveniswijzer mogelijk gemaakt. Graag laten wij een gebiedscommissielid te zijner tijd een officiële openingshandeling verrichten op een dag dat wij ook excursies eraan vastkoppelen. Maar dat moet nog even wachten op betere tijden wat betreft covid-19. Als u vragen of opmerkingen heeft over de beleveniswijzer horen wij die graag via ommoordseveld@upcmail.nl. Tweemaal per jaar gaan wij de website bijwerken en suggesties zijn heel erg welkom. Het is voor en door bewoners van Ommoord en omgeving.” (bron citaat: Nieuwsbrief Bewoners Organisatie Ommoord)

U vindt de Beleveniswijzer hier. Wanneer u de informatie onder ‘Lees verder’ hebt bekeken, kunt u het rode vakje ‘Naar wandeling’ aanklikken en daadwerkelijk gaan wandelen. De wandeling, van ongeveer 2,5 km, is te volgen op uw mobiele telefoon (bij een Android vanaf versie 8 van het besturingssysteem) en geeft duidelijk uitleg over waar iets te zien valt.

Dus: ga er lekker op uit en geniet van de natuur en de wandeling. Lekker in beweging en je steekt er nog wat van op ook!

* De Beleveniswijzer is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband van de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen, de Historische Commissie De Ommoordse Polder en de Witte Bollen, met medewerking van Stichting Natuurstad (Blijde Wei), Stadsbeheer en Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.

14.01.2021