Er waren (nog) geen winkels in Ommoord

(door Wim Heistek)

Toen op 2 maart 1967 de sleutel werd uitgereikt aan de eerste bewoners van de nieuwbouwwijk Ommoord kopte Het Vrije Volk met grote letters: “DE ROTTERDAMSE WIJK OMMOORD BEHOORT MET INGANG VAN VANDAAG BIJ DE BEWOONDE WERELD”.

Hoe anders was de werkelijkheid voor de bewoners. Er waren geen winkels, men was aangewezen op de bakker, melkboer en groenteboer die huis aan huis hun producten trachtten te slijten.

Groenteboer Arie van der Linden hielp de eerste jaren zijn vader met paard en wagen. Later nam hij het over. Op 27 juni 2003 stopte ook hij ermee; op dat moment verkocht hij vanuit een rijdende winkelwagen.

Later deed ook de rijdende supermarkt, ook wel bekend als ‘de man van de SRV’, zijn intrede. Hij stopte in iedere straat en verwelkomde de bewoners in zijn wagen. Bij de Stresemannplaats kwam een houten keet die als supermarkt werd ingericht. De eerste tijd vonden de bewoners het allemaal nog niet zo erg; toen men naar Ommoord ging verhuizen wist men dat het pionieren zou worden. Maar het duurde niet lang of het gebrek aan echte winkels werd steeds meer als uiterst vervelend ervaren.

Na 20 maanden eindelijk een paar winkels
Het duurde tot 20 november 1968  voordat in de Grasbuurt op de hoek van de Nieuwe Ommoordseweg en President Rooseveltweg een paar winkels werden geopend. Nog niet veel: een supermarkt, bloemenzaak, een apotheek en een filiaal van de Spaarbank, dat was het. Enkele andere noodzakelijke voorzieningen werden in houten noodgebouwen ondergebracht, zoals een postkantoor aan de Stresemannplaats.

Op deze foto uit 1968 is met de zwarte daken de Grasbuurt duidelijk te zien. Daar rechtsonder de nieuwgebouwde supermarkt. Op de voorgrond de President Rooseveltweg. (Foto uit collectie van Historische Vereniging De Ommoordse Polder)

Toch werd het kleine winkelcentrum door de pers enthousiast begroet. Het artikel zegt veel over het Ommoord uit de begintijd: “Ommoord is van de ene dag op de andere van een nog vrij lukrake verzameling van hoge flatgebouwen, te midden van blubber en nog middeleeuws geplaveide straten, geworden tot een Rotterdamse woonwijk met althans één van de noodzakelijkste voorzieningen, een winkelcentrum. Het is er sinds vandaag, aan de Nieuwe Ommoordseweg, pal tegenover het grote complex van eendere eengezinshuisjes. Hoe bescheiden van omvang dit Ommoordse winkelcentrumpje ook nog is, de huisvrouwen en huisvaders kunnen er voor van alles en nog wat terecht”.

84 nieuwe winkels aan de Hesseplaats
De bewoners van het snelgroeiende Ommoord waren echter nog helemaal niet tevreden met die paar winkels. Op een drukbezochte bijeenkomst, op 21 januari 1969 in de houten noodkerk aan de Stresemannplaats, eiste men naast meer mogelijkheden voor recreatie en betere verbindingen met het centrum van Rotterdam, ook meer winkels. Er waren wel plannen, maar de uitvoering ervan duurde wat langer.

Winkelcentrum Hesseplaats in aanbouw, met links de Open Hof Kerk, inmiddels alweer vervangen door een nieuw gebouw. Let eens op de teksten op de afgebeelde spandoeken.

Eindelijk, op 14 oktober 1969 kon de eerste paal worden geslagen voor een aanzienlijk groter winkelcentrum, gelegen aan de Hesseplaats. De Havenloods: “Met het nieuwe winkelcentrum in het vooruitzicht ziet de toekomst er voor de Ommoordse huisvrouwen weer wat vrolijker uit”. Het nieuwe centrum kreeg overstekende luifels, waardoor men hier overdekt kon winkelen. Dit werd eerder toegepast bij de Lijnbaan in Rotterdam-Centrum en later in Het Lage Land. De kop in de krant was dan ook logisch: LIJNBAAN IN ALEXANDERSTAD. Zoals gebruikelijk was er ook hier weer een discussie over de juiste naam; in eerste instantie werd het Groot-Ommoord, weer later winkelcentrum Ommoord-Oost en tenslotte Hesseplaats.

Vera Lynn bij de opening
De eerste winkels openden in december 1970, met als speciale happening op 18 december de opening van grammofoonplatenzaak Disk. Deze opening werd – onder begeleiding van de muziek van Land of Hope and Glory – verricht door de Engelse zangeres Vera Lynn, in de oorlog bekend geworden als Sweetheart of the Forces. Van de opening van dit centrum pikten andere winkelcentra een graantje mee: zowel in Ommoord als Het Lage Land mochten zij eenmalig op zaterdagavond tot half tien open blijven.

Weekmarkt
Op en rond de Hesseplaats werd in mei 1972 een eerste wijkmarkt, tevens weekmarkt gehouden. Dat eerste jaar stonden er vierenveertig kramen en een kleine vijftig jaar later bestaat de markt daar nog steeds, zij het met minder kramen. De foto hieronder laat zien dat de markt eerst gehouden werd op het parkeerterrein achter de winkels. Nadat het plein was heringericht, werd de markt verplaatst naar het plein zelf.


Winkelcentrum Binnenhof
Gelegen naast de Binnenhoftoren en door praktisch iedere bewoner een of meerdere keren per week bezocht. Dit centrum verdient uiteraard een eigen publicatie en die kunt u binnenkort op deze website lezen.

15.12.2020