Nieuwe geldautomaat

In de nieuwsbrief van de BOO (Bewonersorganisatie Ommoord) lazen we het volgende over de nieuwe geldautomaat op de ‘oude’ ING-plek:

“Op 4 mei heeft de Bewoners Organisatie Ommoord een vraag naar Geldmaat gestuurd over de verwijderde geldautomaat van de ING. In Ommoord zijn 2 winkelcentra te weten Hesseplaats en de Binnenhof die 2 kilometer uit elkaar liggen. Op de Hesseplaats zijn twee Geldmaat automaten geplaatst. Er is tot voor kort altijd een ING-geldautomaat geweest in het winkelcentrum de Binnenhof waar intensief gebruik van werd gemaakt. De Binnenhof heeft een verzorgingsgebied van ca. tienduizend inwoners, waarvan vele ouderen zijn die mobiliteitsproblemen hebben. Winkelcentrum Hesseplaats is voor hen vaak een onbereikbaar locatie. De ondernemers in het winkelcentrum de Binnenhof, krijgen hierover dagelijks klachten en vragen! De BOO heeft Geldmaat verzocht om een (of meerdere) geldautomaten te plaatsen in de Binnenhof.” (lees verder onder de foto’s)

“Geldmaat laat het volgende weten: Geldmaat gaat een automaat plaatsen bij winkelcentrum de Binnenhof. Op onze website staat een planning waar alle veranderingen in uw omgeving kenbaar worden gemaakt. De Binnenhof staat ook op deze planning. Dit is een dynamische planning, exacte data zijn nog niet bekend. Zodra de automaat beschikbaar is, verschijnt deze als zodanig op onze locatiewijzer.”

Kijk hier voor de planning van ‘geldmaten’ in Rotterdam.
Op deze locatiewijzer vindt u ‘geldmaten’ in uw omgeving.

(bron: BOO Nieuwsbrief, 20 mei 2021)