Nieuwsbrieven

Een aantal keren per jaar ontvangt u onze nieuwsbrief BHT-NIEUWS. Daarin informeren wij u over allerlei zaken die betrekking hebben op de Binnenhoftoren en waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn, eventueel aangevuld met tips voor activiteiten. Bekijk de laatste editie of vorige edities.

De voorganger van BHT-NIEUWS was een nieuwsbrief van de toenmalige bewonerscommissie. Deze verscheen van juni 2017 tot en met februari 2019 en werd in het leven geroepen nadat tijdens de bewonersvergadering in april 2017 bleek dat hieraan behoefte bestond. In totaal verschenen er 7 nummers voordat BHT-NIEUWS van start ging. Ook deze nieuwsbrieven zijn te vinden bij de vorige edities.

Van maart tot juli 2020 en van september 2020 tot februari 2021 hebben wij daarnaast twaalf keer de tweewekelijkse BinnenblijverT gemaakt. Met tips voor thuis als steun in die bizarre tijd die in het teken stond van afstand houden en een ‘intelligente lockdown’. Vanaf maart 2021 hebben we besloten de BinnenblijverT en BHT-NIEUWS samen te voegen, met een mix van nieuws over de toren en leuke tips.

Inmiddels hebben we ook al twee eenmalige uitgaves gemaakt: de Paasbijlage bij BHT-NIEUWS nr. 17 die u ontving op 28 maart 2021 én de BURENblijverT die wij hebben uitgedeeld in het kader van Burendag op 25 september 2020 tijdens ons ‘rondje Binnenhoftoren’.