Nóg een bieb in de buurt

Henk van der Hoek, bewoner van de Zernike-knikflat, stuurde ons het volgende bericht:

WIST U DAT:

  • er in de Zernike-knikflat een bibliotheek is
  • er meer dan 1.000 boeken te vinden zijn
  • de bibliotheek te vinden is achter in de hal van de ingang Zernikeplaats nr. 162-320.
  • bewoners van de Niels Bohrplaats daar ook welkom zijn
  • er geen kosten aan verbonden zijn
  • de bibliotheek maandag van 19.00 tot 19.30 uur en donderdag  van 15.00 tot 15.30 uur geopend  is
  • u eventueel voor een ander tijdstip kunt afspreken. (e-mail: zernike2.320@gmail.com)

Tot zover de mail van Henk. Onze eigen bieb in de recreatieruimte heeft ook heel wat boeken, maar dit is natuurlijk een mooie aanvulling. De foto’s hieronder geven een impressie.

De toegangsdeur van de flat gaat niet automatisch open, maar de ingang van de bibliotheek ligt er vlak achter. Dus als u even aanklopt, dan horen ze u en wordt opengedaan. Henk vertelde ons dat hij alleen de namen noteert van mensen die boeken komen lenen + de datum. De namen van de geleende boeken schrijft hij niet op; er is ook geen vaste leenperiode. “Een kwestie van vertrouwen”, zei hij.

30.11.2021