Over cv, droge lucht en ventilatie


In de zomer zal dit minder vaak een onderwerp zijn, maar zodra de herfst z’n intrede doet en de temperaturen wat gaan dalen, zou u onderstaande vragen kunnen hebben over het verwarmings- en ventilatiesysteem. Onze huismeester Sander van Dam beantwoordt ze voor u.

Moeten de radiatoren ontlucht worden?
Nee, dit is niet nodig. De centrale verwarming werkt via een gesloten systeem waar niet ‘zomaar’ lucht in komt. Ervaart u desondanks problemen, bijvoorbeeld dat een radiator niet goed warm wordt of dat u duidelijk water hoort stromen? Neem dan contact op met de huismeester.

Wat is de ideale nachtstand indien men niet de automatische instellingen gebruikt?
Daar kan ik kort over zijn: dat is persoonsgebonden. De één wil graag een warm huis en de ander vindt dat ’s nacht niet nodig. Er bestaat niet zoiets als een ‘ideale’ instelling.

Op welke stand moeten de individuele kranen worden gezet?
In alle ruimtes behalve de woonkamer hebben de radiatoren een zogenaamde thermostaatknop met cijfers van 0 tot 5 of van soortgelijke strekking. Elk cijfer komt overeen met een bepaalde temperatuur
(1 = ca. 12°C; 2 = ca. 16°C; 3 = ca. 20°C; 4 = ca. 24°C; 5 = ca. 28°C). De thermostaatknoppen ‘meten’ de omgevingstemperatuur en zullen bij het bereiken van de ingestelde waarde de radiator uitzetten. De radiatoren in de woonkamer gaan pas uit als de thermostaat aan de wand de ingestelde temperatuur heeft bereikt.

Er staat ook een ‘ster’ op de radiatorknoppen. Dit is een vorstbeveiliging. Als de omgevingstemperatuur onder de 7°C daalt, gaat de verwarming aan. Dit kan zich voordoen als bewoners voor langere tijd afwezig zijn. Nu zal dat in de toren niet echt een probleem gaan vormen denk ik.

Resumerend: als u de thermostaat in de woonkamer hoger zet, zullen alle radiatoren warmte ontvangen. Hoe lang ze warmte krijgen, is afhankelijk van de instelling van elke thermostaatkraan. Als u in de logeerkamer weinig warmte wenst, zet u die knop bijvoorbeeld op stand 1. De kamer zal dan kort verwarmd worden.

Wel adviseer ik om alle knoppen open te laten, al dan niet op een lage stand, om vochtvorming te voorkomen. De knoppen in de woonkamer echter, dienen altijd helemaal open te staan.

Wat te doen aan (te) droge ruimtes
U zult merken dat tijdens de wintermaanden de luchtvochtigheid afneemt, zowel buiten als in de woning. Daardoor kunt u last krijgen van droge slijmvliezen, wat kan leiden tot droge ogen, een droge neus of keelpijn. Ook kan het gebeuren dat u continu statische elektriciteit ervaart wanneer u iets van metaal vastpakt. Dit is vrij makkelijk op te lossen. Dit kunt u doen:

– Hang waterbakjes aan de verwarming of zet ze boven de verwarming. Daardoor verdampt er veel water, wat de luchtvochtigheid snel en eenvoudig verhoogt.

– Zet de badkamerdeur op een kier, zodat na het douchen de waterdamp in huis terechtkomt.

– Stook niet te warm. Maximaal 21 graden Celsius is een geschikte temperatuur voor een goede luchtvochtigheid.

– Blijf luchten. Zorg dat er voldoende frisse lucht in huis is. Dit verhoogt de luchtvochtigheid weliswaar niet, maar het helpt wel de effecten te beperken, doordat er meer zuurstof in de lucht komt.

Ook zijn er speciale luchtbevochtigers verkrijgbaar die dit probleem verhelpen. Als u dit overweegt, let er dan wel op dat ieder apparaat een bepaalde capaciteit heeft, oftewel het aantal vierkante meters die het kan bevochtigen.

Instellingen thermostaat tijdens vakantie
Bent u langere tijd van huis, dan kan het handig zijn om op uw thermostaat een vakantieprogramma in te stellen. Dit zorgt voor een constante temperatuur in uw woning gedurende de periode die u instelt. Wat die temperatuur is, bepaalt u zelf. Een vakantieprogramma start automatisch op de begindatum om 00.00 uur en eindigt bij aanvang van de einddatum. Na afloop van de ingestelde periode wordt het programma automatisch uitgeschakeld en verwijderd. De thermostaat ‘springt’ dan weer terug naar het eerder ingestelde programma. U kunt er ook voor kiezen zelf een constante temperatuur in te stellen via een dag- of nachtprogramma of het klokprogramma door te laten lopen. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.

Wilt u meer informatie of wilt u de instellingen gewijzigd hebben? Vraag het uw huismeester. Voor de geïnteresseerden onder ons: de volledige gebruiksaanwijzing kunt u hier bekijken.

Ventilatie
Het is belangrijk dat de ventilatie in uw woning in orde is. Zoals u waarschijnlijk weet, heeft het ventilatiesysteem (de draaischakelaar in de keuken) drie standen:

– Stand 1 is de zogenaamde ‘rust’stand. Deze gebruikt u als er weinig activiteit is in de woning, bijvoorbeeld ’s nachts of als u zit te lezen.

– Stand 2 gebruikt u als er activiteit in de woning is, bijvoorbeeld als u bezoek krijgt of aan het stofzuigen bent, etc.

– Stand 3 gebruikt u als u gaat douchen of koken.

Doordat het systeem 24 uur per dag actief is en ook – in beperkte mate – warme lucht afzuigt, is het goed om te weten dat de teruggeblazen lucht voorverwarmd kan worden door middel van een instelling van de warmteterugwin (wtw)-unit. Vraag uw huismeester naar de mogelijkheden.

Filters warmteterugwinunit
Uw WTW-unit heeft twee filters, een voor de buitenlucht (links) en een voor de binnenlucht (rechts). Meer informatie hierover en over vervanging ervan vindt u hier.

Vragen?
Tot zover de tips van Sander. Mocht u vragen hebben naar aanleiding hiervan, neem dan even contact met hem op. Dat kan door een briefje in zijn bus in de hal te deponeren of via het algemene nummer 010-4445555.

21.01.2022