Porthos: CO2-opslag in Noordzeebodem

In Scheurmail* van 25 maart jl. las Wil Fux het volgende artikel in de rubriek Het Rotterdam van Morgen:

“In het Parijse Klimaatakkoord van 2015 is nadrukkelijk gekozen voor afvang, transport en opslag van CO2 in de strijd tegen klimaatverandering en opwarming van de aarde. In Rotterdam vindt circa 15% van de Nederlandse CO2-uitstoot plaats en daarom hebben het Havenbedrijf Rotterdam, de Nederlandse Gasunie en Energie Beheer Nederland het initiatief genomen om in de Rotterdamse haven de Porthos-infrastructuur voor transport en opslag van CO2 te ontwikkelen.

Porthos staat voor ‘Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage’. De Porthos-infrastructuur bestaat uit een leiding door het havengebied, en vanaf de kust naar platform P18-A op de Noordzee, waar CO2 in de diepe ondergrond wordt opgeslagen in reservoirs waar oorspronkelijk aardgas heeft gezeten. De CO2, die door Porthos wordt getransporteerd en opgeslagen, wordt afgevangen door verschillende bedrijven. Zij leveren hun CO2 aan een verzamelleiding, vervolgens wordt de CO2 in een compressorstation op druk gebracht. De CO2 gaat dan per onderzeese pijpleiding naar een platform in de Noordzee, circa 20 km uit de kust. Vanaf het platform wordt de CO2 in een leeg gasveld gepompt.

De lege gasvelden bevinden zich in een afgesloten reservoir van poreus zandgesteente, ruim 3 km onder de Noordzee. Deze gesteentelaag is ontstaan in het Triastijdperk, is 200 tot 250 miljoen jaar oud en wordt de Bunter zandsteen genoemd. Het inmiddels gewonnen aardgas bevond zich in de poriën van het zandsteen. De P18-reservoirs liggen in hetzelfde laagpakket, maar zijn van elkaar gescheiden door ondoorlatende breuken. Het dikke gesteentepakket boven de gasreservoirs zorgt voor een enorme druk, waardoor het ingesloten aardgas miljoenen jaren onder hoge druk hermetisch afgesloten heeft gezeten in de reservoirs. Vanaf de start van de gaswinning in de jaren negentig is de druk in de reservoirs geleidelijk afgenomen. Door de injectie van CO2 gaat de druk weer toenemen.

De hoeveelheid CO2 die in de P18-reservoirs kan worden opgeslagen is 37,5 miljoen ton CO2. De Porthos-infrastructuur kan straks 5 miljoen ton CO2 per jaar transporteren en opslaan. Op dit moment verwacht men dat er vanuit het Rotterdamse havengebied zo’n 2,5 miljoen ton CO2 per jaar wordt aangeleverd. Hiermee kan voor een periode van ongeveer 15 jaar CO2 worden opgeslagen. Vanuit de Porthos-infrastructuur zou in de toekomst ook CO2 kunnen worden geleverd aan tuinders, de voedingsmiddelenindustrie of circulaire industrie die de koolstof uit CO2 gebruiken als grondstof.

In 2022 moet een definitieve investeringsbeslissing worden genomen. Naar verwachting kan het systeem dan in 2024 operationeel zijn.”

Meer informatie over Porthos vindt u hier.

* Scheurmail verschijnt elke werkdag met allerhande informatie over Rotterdam en de Rotterdammers. Wilt u deze gratis nieuwsbrief ook ontvangen? Kijk dan hier.

8.4.2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.