Rookmelders

De rookmelders in uw woning zijn in oktober 2020 vervangen door een nieuw type: de Fito FIT-230. Deze zijn aangesloten op het lichtnet, met een back-up batterij van 9 volt.

Batterij vervangen
De batterij zal om de zoveel tijd vervangen moeten worden. Als het zover is, zal de melder elke 40 seconden een beep-toon geven. Als u geen batterij bij de hand heeft, druk dan op de testknop (de grote ronde knop in het midden van de melder) om dit signaal voor een periode van tien uur uit te zetten.

Klik hier voor de gebruiksaanwijzing met uitleg hoe de batterij te vervangen. De huismeester is uiteraard ook bereid dit voor u te doen. Het is in ieder geval belangrijk om te weten dat deze rookmelders niet, zoals de vorige, door te drukken en te draaien kunnen worden geopend. Raadpleeg dus de gebruiksaanwijzing of vraag het de huismeester.

Testen
De rookmelder dient maandelijks getest te worden. Houd daartoe de ronde knop in het midden ingedrukt, totdat er een signaal afgaat. De andere rookmelder(s) in uw woning dient/dienen dan tegelijkertijd ook een signaal te geven, want ze zijn aan elkaar gekoppeld. Als dit niet het geval is, waarschuw dan de huismeester.

Controleer ook of het groene lampje voor 230V brandt. En controleer vervolgens of het rode lampje ongeveer elke minuut een keer knippert. Wanneer dit niet het geval is, dient u de batterij te vervangen. Herhaal deze test bij elke melder afzonderlijk.

Wilt u een print maken van bovenstaande tekst open dan dit pdf-bestand.

Zie ook deze link die wij ontvingen van onze huismeester Sander. Hier vindt u deels dezelfde en deels nog wat aanvullende informatie.

21.10.2020; aangepast 20.7.2021