Stalling scootmobiel

Naar aanleiding van enkele vragen over het stallen van een scootmobiel in de algemene ruimtes heeft Sander hieronder wat informatie op een rij gezet:

Het uitgangspunt is dat bewoners hun scootmobiel in de eigen woning stallen. Mocht hier geen ruimte voor zijn, dan bestaat de mogelijkheid dit in een algemene ruimte te doen. Vaak zal dit de fietsenstalling zijn op de eerste etage, met een uitwijkmogelijkheid naar de containerruimte bij veel vraag.

De procedure is als volgt:

1.  U dient een verzoek in bij de huismeester. De huismeester komt vervolgens bij u langs om een overeenkomst in te vullen. Hierin worden wat spelregels uitgelegd, de plaats van stalling en of de scootmobiel ook wordt opgeladen op de toegewezen plek. In dat laatste geval betaalt u een bedrag van 2,50 euro per maand voor de elektriciteitskosten; dit wordt ingehouden bij de huur. Heeft de scootmobiel een uitneembare accu en besluit u deze thuis op te laden, dan betaalt u niets. De overeenkomst gaat altijd in op de eerste van de volgende maand. Zodra de overeenkomst getekend is, geeft de huismeester deze aan zijn collega’s van verhuur voor de administratie.

2.  Om een en ander overzichtelijk te houden, wordt de scootmobiel vervolgens voorzien van een SOR-sticker. Deze is wit als u oplaadt bij de stallingsplaats en zilver als u thuis oplaadt. De huismeester schrijft uw huisnummer op de sticker, zodat bekend is van wie de scootmobiel is.

3.  Voor een elektrische fiets geldt dezelfde procedure.

4.  Hoewel de kans niet groot is, kreeg ik ook de vraag: “hoe zit het met brandgevaar”. Zoals ieder apparaat dat opgeladen wordt – denk bijvoorbeeld aan uw mobiele telefoon – is de kans altijd aanwezig. Zeker als u de scootmobiel thuis oplaadt, is het aan te bevelen dit niet ’s nachts te doen en ook niet als u afwezig bent. U heeft er dan namelijk geen zicht op. Voor de algemene ruimtes verzoek ik alle gebruikers altijd om de stekker in de avond eruit te halen. Dit is echter geen verplichting. De stalling is een aparte ruimte dus in geval van een calamiteit zal de brand voorlopig in deze ruimte blijven totdat de brandweer er is.

10.03.2022