Wat te doen bij brand

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen we er toch mee worden geconfronteerd: brand in onze woning of ergens anders in de Binnenhoftoren. Wat kunt u in zo’n geval het beste doen? En wat doet u bij kleine brandjes in de eigen woning?

Bewonershulpverleners Binnenhoftoren
De Binnenhoftoren heeft een eigen team BHV’ers: Bewonershulpverleners. Dit zijn medebewoners die zijn getraind om bij brand of een andere calamiteit een eventuele ontruiming te coördineren en bewoners die minder goed ter been zijn naar een veilige plek te helpen. Totdat de brandweer en andere hulpdiensten zijn gearriveerd, zijn zij het aanspreekpunt. Volg hun aanwijzingen op. U herkent hen aan hun gele hesjes.

Hieronder leest u wat u kunt doen in verschillende situaties:

Brand in uw woning (groter dan een voetbal)
Probeer niet deze zelf te blussen. Handel als volgt:

 • U heeft gemiddeld drie minuten om uw huis uit te vluchten. Blijf kalm en raak niet in paniek.
 • Waarschuw eventuele andere aanwezigen in de woning.
 • Houd deuren en ramen gesloten en sluit de tussendeuren. Zo voorkomt u dat de brand zich snel kan verspreiden.
 • Blijf bij rookontwikkeling dicht bij de grond.
 • Pak uw sleutels en uw telefoon, verlaat de woning en doe de voordeur dicht    (niet op slot).
 • Bel – nadat u gevlucht bent – ALTIJD direct alarmnummer 112, dat is    essentieel. Waarschuw daarna de BHV, zie de lijst op de laatste pagina.
 • Waarschuw als het kan uw buren, in ieder geval uw linker- en rechterburen.
 • Ga naar beneden en naar buiten.
 • Wacht buiten op de komst van de brandweer en informeer de brandweer wat er aan de hand is. Of volg de aanwijzingen op van aanwezige BHV’ers   (herkenbaar aan de gele hesjes) als die zijn gealarmeerd.
 • Kunt u niet vluchten, ga dan naar een plek waar u veilig en zichtbaar bent, bij voorkeur het balkon, en doe de deur achter u dicht (net als alle andere   tussendeuren). Bel meteen 112, vertel dat er brand is, met hoeveel personen u bent, op welke etage en welk huisnummer. Wacht daarna op instructies van de brandweer.

Brand elders in de Binnenhoftoren

 • Wanneer het brandalarm afgaat, treden de liften automatisch buiten werking; ze gaan naar de begane grond. De stroom op de buitendeur valt weg, waardoor deze van het slot afgaat en met de hand te openen is.
 • Blijf binnen en houd de deur gesloten. In principe bent u bij een eventuele brand elders in het gebouw het veiligst in de eigen woning, mede door de brandvertragende voordeur met anti-rookstrip aan de onderzijde.
 • Is er brand bij een van uw buren en staat de hal vol rook? Sluit dan snel de voordeur en blijf binnen. Ga naar een plek waar u veilig en zichtbaar bent,
  bij voorkeur het balkon en doe de deur achter u dicht. Bel 112, vertel dat er brand is, met hoeveel personen u bent, op welke etage en welk
  huisnummer, en wacht op instructies van de brandweer. Bel ook de BHV.
 • Loop nooit de rook in. Rook is giftig en kan binnen enkele minuten fataal zijn.
 • Volg de aanwijzingen op van de BHV’ers als die gealarmeerd zijn.
 • Ga zo ver mogelijk weg van de rook. Houd eventueel een natte doek voor uw gezicht om u tegen de rook te beschermen. Blijf zo dicht mogelijk bij de grond. Rook gaat altijd omhoog. Leg eventueel een (vochtige) handdoek tegen de deur als er toch rook binnenkomt.
 • Als u in de parkeergarage bent en u moet snel het gebouw verlaten, dan kan dit ook via een nooduitgang op parkeerdek 1. Aan de overzijde van de toegang naar de personenliften bevindt zich een traliedeur met daarachter een trap. U komt dan in een gangetje achter de winkels.

Klein brandje in eigen woning
Als de brand kleiner is dan een voetbal, kunt u proberen deze zelf te blussen.

Vlam in de pan

 • Dek de pan af met een passend deksel (schuif deksel van u af) of gebruik een daarvoor geschikte blusdeken (niet elke blusdeken is geschikt) of een sproeischuimblusser.
 • Gooi er geen water overheen; dat geeft een steekvlam.
 • Ga ook nooit met de pan lopen.
 • Schakel de warmtebron uit en ook de afzuigkap.
 • Laat de pan staan tot die helemaal is afgekoeld (minstens een halfuur).
 • Is de brand groter dan de pan: alarmeer eventuele huisgenoten en verlaat de woning. Zie: ‘Brand in uw woning (groter dan een voetbal)’.
 • Bel 112 zodra u in veiligheid bent.

Kleding in brand – niet hollen, maar rollen

 • Nooit gaan rennen; daardoor worden de vlammen groter.
 • Blus met een blusdeken of stevige jas (bedek vanaf de nek naar de benen).
 • Of: blus met water of door over de vloer te rollen.
 • Koel de wond met lauw zachtstromend water (douche), min. 10 minuten. Water is essentieel. Hoe sneller daarmee begonnen, hoe minder schade.
 • Verwijder zo snel mogelijk kleding en sieraden.
 • Dek de wond af met een laagje plastic huishoudfolie. Alleen afdekken, niet eromheen rollen, om afknelling te voorkomen.
 • Bel bij ernstige brandwonden of bij twijfel altijd alarmnummer 112. Bij verbrandingen groter dan een euromuntstuk of bij verbranding van gewrichten, gezicht of genitaliën altijd bellen met huisarts of 112.
 • Waarschuw in dat geval ook de BHV voor logistieke ondersteuning: zie lijst BHV-leden hieronder.

Andere kleine brandjes

 • Als de brand niet groter is dan een voetbal: gebruik een blusdeken of een brandblusser. Een goed blusmiddel voor alle kleine branden is de Prymaxx sproeischuimblusser: lichtgewicht en compact, lijkt op een haarlakbus. Prijs circa € 40,00.
 • Gebruik bij brandende olie of vet (vlam in de pan) of brand in een elektrisch apparaat (bijv. tv) GEEN water. Een brandblusser is dan beter.
 • Is de brand groter dan een voetbal: zie ‘Brand in uw woning’.

Let op: wanneer u zelf een klein brandje hebt kunnen blussen, hou er dan rekening mee dat bij het blussen rook en giftige stoffen kunnen vrijkomen; inademing kan met 5 ademteugen fataal zijn.

Mocht u over deze tips nog vragen hebben, neem dan contact op met een van de BHV-leden