Wijk aan Zet

Heeft u zich al een beetje verdiept in de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart? Voor de gemeenteraad bent u er misschien al uit, maar hoe zit het met de wijkraad? Want we hebben straks in Rotterdam niet alleen een nieuwe gemeenteraad, maar ook 39 wijkraden. Elke wijk krijgt zo’n raad, dus ook Ommoord. Via deze raden kunnen inwoners van Rotterdam straks over meer dingen in hun wijk meebeslissen.  Dit initiatief kreeg de naam Wijk aan Zet.

Onze medebewoner Jos Sens (bovenste rij, 3e van links op de foto) is kandidaat voor de wijkraad Ommoord. Hij is zeer gedreven om met dit nieuwe initiatief aan de slag te gaan en heeft zich intensief in het onderwerp verdiept. Hieronder vindt u een aantal passages van de webpagina Wijk aan Zet die volgens Jos een goed beeld geven van het hoe, wie, wat en waarom van een wijkraad:  

Wijk aan Zet
Met Wijk aan Zet krijgen Rotterdammers meer invloed op wat er gebeurt in hun wijk. Met een nieuwe wijkdemocratie met 39 wijkraden, waar bewoners via een wijkakkoord meedenken en meebeslissen over wat hun wijk nodig heeft. Waar bewoners meebepalen waar geld aan wordt besteed en welke initiatieven van wijkgenoten worden uitgevoerd. En met een gemeente die zichtbaar in de wijk werkt. Die weet wat er speelt en samen met de bewoners optrekt. Zodat iedereen in de wijk kan meedoen. Laagdrempelig, op maat en met een praktische aanpak. De wijk is aan zet!

Wat gaat de wijkraad doen?
De wijkraad komt op voor de wijk en wordt het middelpunt in de samenwerking tussen de wijk en de gemeente. Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor dingen die in de wijk spelen en die zij belangrijk vinden. De wijkraad nodigt wijkbewoners actief uit om mee te denken en mee te doen. De wijkraad brengt verschillende groepen in de wijk samen, luistert naar wat er in de wijk leeft en zorgt ervoor dat iedereen in de wijk mee kan doen. 

De wijkraad, de gemeente en het wijknetwerk maken namens de wijk een wijkakkoord. Het wijkakkoord is de basis voor de samenwerking in de wijk. Het wijkakkoord bestaat uit een wijkplan, waarin staat wat er volgens de wijk de komende tijd moet gebeuren om de wijk beter te maken, en afspraken hoe de wijk kan meedoen bij stedelijke onderwerpen die landen in de wijk. En de wijkraad geeft ook advies hoe de gemeente er voor kan zorgen dat wijkbewoners goed bij plannen voor de wijk worden betrokken.

De wijkraad houdt in de gaten of iedereen zich aan de afspraken houdt. Gaan dingen niet volgens afspraak, dan trekt de wijkraad aan de bel bij de gemeente.

Sterker samenwerken in de wijken
Niet alleen het systeem verandert. Ook de gemeentelijke organisatie verandert. Ook dat hoort bij Wijk aan Zet. Er wordt hard gewerkt om de samenwerking in en met de wijk anders vorm te geven. Door te zorgen dat de wijkraden de juiste ondersteuning krijgen om hun werk te kunnen doen, door de wijkmanagers in de wijk een stevigere positie te geven en door wijkhubs te openen, waar de gemeente en andere organisaties uit de wijk samenwerken. En waar bewoners kunnen binnenlopen met vragen of problemen.

Ook kunnen bewoners in de toekomst hun stem laten horen via het digitaal participatieplatform Mijn.Rotterdam.nl. Daar kunnen bewoners ideeën indienen, meedenken én meestemmen over bewonersinitiatieven. In vier wijken wordt al geoefend, en na de wijkraadverkiezingen is Mijn.Rotterdam.nl beschikbaar voor alle Rotterdammers.  Zo werkt de gemeente toe naar een sterkere samenwerking in en met de wijken en zullen de veranderingen na de wijkraadsverkiezingen steeds meer zichtbaar worden: in Rotterdam is de Wijk aan Zet!

8 maart 2022